jeudi 26 mars 2020

Alakamisy 26 Martsa 2020 - Jer 3 : 22 - 25

22Miverena amiko, ry zaza mpiodina,
fa hositraniko amin’ny fiodinanareo ianareo!
(Ny vahoaka)
Indreto izahay manatona Anao,
satria Ianao no TOMPO Andriamanitray.
23Eny tokoa, fa nanodoka anay
ny fanompoan-tsampy teny an-kavoana
sy ny horakoraka teny an-tendrombohitra,
kanefa aminao TOMPO Andriamanitray ihany
no hahitan’Israely famonjena.
24Fa hatry ny fahazazànay
dia efa lanin’io fivavahana mahamenatra
nanompoana an’i Bahala io
ny zavatra rehetra nisasaran’ny razanay,
dia ny omby aman’ondriny sy ny osiny,
ny zanany lahy sy ny zanany vavy.
25Aoka hatory ombàn-kenatra izahay
ka hanaiky ny fahafaham-baràka,
satria efa nanao heloka
teo anatrehanao TOMPO Andriamanitray.
Fa na izahay na ny razanay dia tsy nihaino
izay nolazain’ny TOMPO Andriamanitray
hatry ny fahazazànay ka mandrak’androany.