mercredi 16 septembre 2020

Alarobia 16 Septambra 2020 - Tit 1 : 5 - 9

5Navelako tany Kreta ianao mba handaminanao izay mbola tokony halamina ary mba hanendrenao loholom-piangonana isan-tanàna, araka ny fepetra nomeko anao: 6ny loholona dia tokony ho lehilahy tsy manan-tsiny, tsy mampirafy1.6 tsy mampirafy: dkt hafa indray mandeha monja no manambady (tsy misolosolo vady, tsy manambady fanindroany).; ary ny zanany dia tokony ho mpino, tsy azo ampangaina ho mpanaram-po amin’ny ratsy na ho maditra. 7Eny, ny mpitondra Fiangonana dia mpandraharaha ny asan’Andriamanitra, ka tokony ho olona tsy manan-tsiny, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpidoroka, tsy mahery vaika, tsy maloto fila harena; 8tokony hahay mandray vahiny, hankamamy ny toetra tsara, hahafehy tena, ho tia rariny, ho masina, hahonon-tena; 9ary tokony hitana mafy ny hafatra azo antoka mifanaraka amin’ny foto-pampianarana. Amin’izay, ny mpitondra Fiangonana dia ho afaka hampirisika momba ny fampianarana tsy misy tomika sady handresy lahatra ireo mpanohitra izany1.9 And 6-9: ampit 1Tim 3.2-7..